MORRISVILLE-EATON 45 WHITESBORO 17
103
Mike Sardo (Whitesboro) maj dec Barney Prince (Morrisville-Eaton) 12-1
189
Dalton Villnave (Morrisville-Eaton) fft
171
Alex Meyers (Morrisville-Eaton) fft
140
Cody Frost (Morrisville-Eaton) maj dec Jeff Evanciew (Whitesboro) 17-3
135
Dylan Tuttle (Whitesboro) maj dec Alex Marris (Morrisville-Eaton) 11-3
130
Josh Evanciew (Whitesboro) dec Ethan Morley (Morrisville-Eaton) 7-5
125
Rourke Devlin (Morrisville-Eaton) dec Joe Carstenbrock (Whitesboro) 3-1
119
Darren Perry (Morrisville-Eaton) pin Lynde Schultz (Whitesboro) 4:58
112
Austin Hirsch (Morrisville-Eaton) dec Dan Parker (Whitesboro) 6-2
215
Ethan Childs (Morrisville-Eaton) fft
145
Jordan Doroshenko (Morrisville-Eaton) pin Mike Ferguson (Whitesboro) 4:41
152
Greg Williams (Whitesboro) pin Mike Hackney (Morrisville-Eaton) 3:46
160
Ryan LeBlanc (Morrisville-Eaton) tf David Olney (Whitesboro) 16-1, 2:23