WHITESBORO 60 LITTLE FALLS 17
103
Mike Sardo (Whitesboro) pin Matthew Herringshaw (Little Falls) 3:47
189
Tom Feane (Little Falls) pin Manny Vargas (Whitesboro) 2:39
171
Johnny Wratten (Little Falls) pin Matt Sowers (Whitesboro) 1:02
140
Jeff Evanciew (Whitesboro) fft
135
Dylan Tuttle (Whitesboro) pin Steven Sherwood (Little Falls) 4;34
130
Josh Evanciew (Whitesboro) pin Joseph Allman (Little Falls) 2:22
125
Joe Carstenbrock (Whitesboro) pin Nikolaus Reff (Little Falls) 4:44
119
Mike Ferguson (Whitesboro) pin Josh Keeler (Little Falls) 1:16
112
Ricki Clemons (Little Falls) pin Dan Parker (Whitesboro) 1:50
215
Chris Faga (Whitesboro) pin Jacob Gillard (Little Falls) :49
145
Hunter Brown (Whitesboro) pin Charles Fetterly (Little Falls) 3:30
152
Troy Ferguson (Whitesboro) pin Kevin Chrisman (Little Falls) 5:27
160
Greg Williams (Whitesboro) pin Scott Beers (Little Falls) :40