MORRISVILLE-EATON 30 WHITESBORO 24
103
Mike Sardo (Whitesboro) fft
189
Alex Meyers (Morrisville-Eaton) pin Joe Sullivan (Whitesboro) 2:38
171
David Olney (Whitesboro) dec Luke Collier (Morrisville-Eaton) 7-3
140
Cody Frost (Morrisville-Eaton) dec Mike Tuttle (Whitesboro) 6-3
135
Mike Ferguson (Whitesboro) dec Ethan Morley (Morrisville-Eaton) 4-1
130
Akira Reid (Whitesboro) dec Michael Vreeland (Morrisville-Eaton) 7-0
125
Darren Perry (Morrisville-Eaton) pin Dylan Tuttle (Whitesboro) 3:12
119
Christian Rivera (Whitesboro) pin Alex Wenham (Morrisville-Eaton) 3:21
112
Barney Prince (Morrisville-Eaton) dec Rob DiDomenico (Whitesboro) 10-5
215
Dalton Villnave (Morrisville-Eaton) maj dec Jim Conlan (Whitesboro) 11-3
145
Jordan Doroshenko (Morrisville-Eaton) dec Jeff Evanciew (Whitesboro) 10-8
152
Hunter Brown (Whitesboro) dec Joey VanDee (Morrisville-Eaton) 10-5
160
Ryan LeBlanc (Morrisville-Eaton) tf Greg Williams (Whitesboro) 19-1