ONEONTA 45 CHENANGO FORKS 39
099
Lucas Chiappisi (Oneonta) fft
106
Jimmy Verrelli (Oneonta) pin Mary Villella (Chenango Forks) 2:58
113
Mitchell Spaziani (Oneonta) pin Pat Borelli (Chenango Forks) 2:00
120
Ethan Daye (Chenango Forks) fft
126
Jack Abbey (Chenango Forks) pin Nate Moore (Oneonta) 1:58
132
Antonio Pentaris (Oneonta) dec Jimmy Dyer (Chenango Forks) 4-3
138
Carl Rouse (Chenango Forks) pin Dalton Ormsby (Oneonta) 1:42
145
James Longo (Oneonta) pin Jacob Krupp (Chenango Forks) 1:26
152
Sam Sherrill (Oneonta) pin Dillon Rohmann (Chenango Forks) 1:12
160
Austin Scheer (Oneonta) pin Zach Jeavons (Chenango Forks) 5:48
170
Kirkland Dolan (Oneonta) pin Dylan Studer (Chenango Forks) 1:05
182
Isaiah Zimmer (Chenango Forks) pin Krishan Chopra (Oneonta) 5:28
195
Seron Mullings (Chenango Forks) fft
220
Allan Michael Rios (Chenango Forks) pin Facundo Frattini (Oneonta) 2:48
285
Joe Silvanic (Chenango Forks) dec Kris Walwrath (Oneonta) 2-0