JOHNSON CITY 55 CHENANGO FORKS 30
099
Kyle Kelly (Chenango Forks) pin Tyler Brazinski (Johnson City) 1:08
106
Anolan Rigal (Johnson City) pin Gunner Giordani (Chenango Forks) 4:45
113
Jacob Green (Chenango Forks) pin Corey McCormick (Johnson City) 5:59
120
Nick Seymour (Johnson City) fft
126
Jimmy Dyer (Chenango Forks) fft
132
Nick Bidwell (Johnson City) pin Isaiah Roman (Chenango Forks) 2:45
138
Ben Fay (Johnson City) maj dec Zach Jeavons (Chenango Forks) 12-2
145
Joseph Hamdan (Johnson City) dec Elliott Butler (Chenango Forks) 8-1
152
Dominic Taylor (Johnson City) pin Dillon Rohmann (Chenango Forks) 2:47
160
Zach Colgan (Johnson City) pin John Hardy (Chenango Forks) 2:55
170
Isaiah Zimmer (Chenango Forks) fft
182
Seron Mullings (Chenango Forks) fft
195
Reggie Williams (Johnson City) pin Nick Gibson (Chenango Forks) :27
220
Joe Silvanic (Chenango Forks) pin Nikola Cejic (Johnson City) 1:57
285
Joshua Dember (Johnson City) fft