NEW HARTFORD 31 WHITESBORO 29
103
Mike Sardo (Whitesboro) tf Trey Lohr (New Hartford) 15-0
189
Chris Faga (Whitesboro) dec Dylan Hoffman (New Hartford) 1-0
171
Marc Giordano (New Hartford) pin Manny Vargas (Whitesboro) :48
140
Jeff Evanciew (Whitesboro) pin RJ Broccoli (New Hartford) 1:12
135
Mike Vedette (New Hartford) maj dec Dylan Tuttle (Whitesboro) 16-3
130
Mike Ferguson (Whitesboro) pin Jimmy Carucci (New Hartford) 1:27
125
Josh Evanciew (Whitesboro) fft
119
Akira Reid (Whitesboro) dec Dan Falatico (New Hartford) 5-2
112
Brandon Delmonte (New Hartford) pin Rob DiDomenico (Whitesboro) 5:31
215
Gino Lorenzo (New Hartford) fft
145
Andrew Plante (New Hartford) maj dec Hunter Brown (Whitesboro) 12-3
152
Kurt Whittemore (New Hartford) dec Greg Williams (Whitesboro) 4-2 ot
160
Mike Montana (New Hartford) dec David Olney (Whitesboro) 1-0