WHITESBORO 40 VERNON-VERONA-SHERRILL 18
103
Dylan Kavanaugh (Vernon-Verona-Sherrill) fft
189
David Olney (Whitesboro) pin Collin Way (Vernon-Verona-Sherrill) 1:14
171
Greg Williams (Whitesboro) maj dec Alex Mieczkowski (Vernon-Verona-Sherrill) 9-1
140
Mike Tuttle (Whitesboro) dec Dustin Comings (Vernon-Verona-Sherrill) 4-1
135
Akira Reid (Whitesboro) dec Aaron Prichard (Vernon-Verona-Sherrill) 6-5
130
Lynde Schultz (Whitesboro) dec Nathan Walts (Vernon-Verona-Sherrill) 7-6
125
Mike Ferguson (Whitesboro) maj dec Jon Owens (Vernon-Verona-Sherrill) 12-0
119
Dan Walts (Vernon-Verona-Sherrill) pin Rob DiDomenico (Whitesboro) 1:30
112
Mike Sardo (Whitesboro) maj dec Jon Hudson (Vernon-Verona-Sherrill) 10-1
215
Nick Mieczkowski (Vernon-Verona-Sherrill) pin Jim Conlan (Whitesboro) 1:12
145
Jeff Evanciew (Whitesboro) dec Karl Frank (Vernon-Verona-Sherrill) 4-3
152
Hunter Brown (Whitesboro) maj dec Bryant Benway (Vernon-Verona-Sherrill) 12-1
160
Matt Sowers (Whitesboro) pin Marty Howroyd (Vernon-Verona-Sherrill) :53