JOHNSON CITY 42 CHENANGO VALLEY 33
099
Tyler Brazinski (Johnson City) fft
106
Isiah Colgan (Johnson City) dec Billy Liberati (Chenango Valley) 3-2
113
Brandon Lockwood (Chenango Valley) pin Nick Seymour (Johnson City) 1:29
120
Anthony Colon (Chenango Valley) dec Corey McCormick (Johnson City) 9-7
126
Zach Tripp (Chenango Valley) fft
132
Dustin Greene (Chenango Valley) dec Nick Bidwell (Johnson City) 10-8
138
Adam Greene (Chenango Valley) dec Joseph Hamdan (Johnson City) 10-6
145
Joshua Bradford (Johnson City) pin Noel Patinka-Ruston (Chenango Valley) 5:39
152
Conner Halladay (Johnson City) pin Robert Woodward (Chenango Valley) :57
160
Kyle Halliday (Chenango Valley) pin Greg Kleinsmith (Johnson City) 2:55
170
Zach Colgan (Johnson City) pin Joel Grychewicz (Chenango Valley) 1:59
182
Dillon Mosher (Chenango Valley) fft
195
Reggie Williams (Johnson City) pin Alec Grunder (Chenango Valley) :40
220
Nikola Cejic (Johnson City) pin Dominic Patinka-Ruston (Chenango Valley) 3:08
285
Joshua Dember (Johnson City) dec Shane Moriety (Chenango Valley) 2-0 ot