ROME FREE ACADEMY 36 WHITESBORO 25
103
Tyler Christman (Rome Free Academy) fft
171
Dan Secor (Rome Free Academy) pin Matt Sowers (Whitesboro) 2:28
140
Jeff Brown (Rome Free Academy) pin Dylan Tuttle (Whitesboro) 1:22
135
Joshua Knapp (Rome Free Academy) dec Christian Rivera (Whitesboro) 9-6
130
Andy Waldron (Whitesboro) fft
125
Mike Madonia (Rome Free Academy) dec Pat Moran (Whitesboro) 7-5
119
Mike Sardo (Whitesboro) maj dec Antonio DeLuco (Rome Free Academy) 12-3
112
Rob DiDomenico (Whitesboro) fft
189
Matt Leggett (Rome Free Academy) pin Joe Sullivan (Whitesboro) 3:50
152
Jeff Evanciew (Whitesboro) dec DeVante Marshall (Rome Free Academy) 7-0
160
Greg Williams (Whitesboro) dec Gil Torres (Rome Free Academy) 7-6
145
Akira Reid (Whitesboro) dec James Yates (Rome Free Academy) 8-4