WHITESBORO 45 ROME FREE ACADEMY 22
103
Mike Sardo (Whitesboro) fft
189
David Olney (Whitesboro) fft
171
Greg Williams (Whitesboro) dec Dan Secor (Rome Free Academy) 5-3 ot
140
Mike Tuttle (Whitesboro) pin Justin Rutz (Rome Free Academy) 1:48
135
Josh Evanciew (Whitesboro) pin Brett Townsend (Rome Free Academy) 1:10
130
Jeff Brown (Rome Free Academy) dec Akira Reid (Whitesboro) 10-4
125
Ryan Misurda (Rome Free Academy) maj dec Mike Ferguson (Whitesboro) 8-0
119
Brent Valentine (Rome Free Academy) pin Rob DiDomenico (Whitesboro) 2:43
112
Forest Boshart-Lowe (Whitesboro) pin Kyle Matthews (Rome Free Academy) 2:39
215
Jacob Forster (Rome Free Academy) pin Jim Conlan (Whitesboro) 2:29
145
Jeff Evanciew (Whitesboro) pin James Yates (Rome Free Academy) 2:47
152
Stefano Iodice (Rome Free Academy) dec Hunter Brown (Whitesboro) 8-4
160
Matt Sowers (Whitesboro) pin Karl Wilhelmsen (Rome Free Academy) 1:15