WHITESBORO 58 WATERTOWN 18
103
Mike Sardo (Whitesboro) fft
171
Greg Williams (Whitesboro) pin Lee Frostad (Watertown) 1:14
140
Mike Tuttle (Whitesboro) maj dec Jake Exford (Watertown) 13-4
135
Josh Evanciew (Whitesboro) pin Shayne Watson (Watertown) 1:31
130
Jason Pierce (Watertown) pin Lynde Schultz (Whitesboro) 2:49
125
Mike Ferguson (Whitesboro) pin Caleb Bettis (Watertown) 4:49
119
Rob DiDomenico (Whitesboro) fft
112
Forest Boshart-Lowe (Whitesboro) fft
189
David Olney (Whitesboro) pin Erroll Hooker (Watertown) :58
145
Chris Petty (Watertown) pin Jeff Evanciew (Whitesboro) 1:08
152
Hunter Brown (Whitesboro) pin Tyler Soluri (Watertown) :42
160
Tom Capone (Watertown) pin Zack Przbyla (Whitesboro) 1:36