GOUVERNEUR 48 WHITESBORO 35
096
Dillon Stowell (Gouverneur) fft
215
Darren Fuller (Gouverneur) pin Jim Conlan (Whitesboro) :44
189
Joe Sullivan (Whitesboro) maj dec Brayden Wood (Gouverneur) 12-1
171
Matt Sowers (Whitesboro) pin Levi Love (Gouverneur) 1:38
140
Shane Gould (Gouverneur) pin Lynde Schultz (Whitesboro) 5:38
135
Christian Rivera (Whitesboro) maj dec Brendan Ward (Gouverneur) 18-6
130
Andy Waldron (Whitesboro) fft
125
Robbie Bell (Gouverneur) pin Pat Moran (Whitesboro) 1:44
119
Austin Fuller (Gouverneur) pin Rob DiDomenico (Whitesboro) 1:00
112
Mike Sardo (Whitesboro) maj dec Skylar Way (Gouverneur) 19-5
103
Zach Ayen (Gouverneur) fft
160
Greg Williams (Whitesboro) pin Kyle Bigwarfe (Gouverneur) 3:54
285
Jeff Tharett (Gouverneur) pin Kris Jones (Whitesboro) 4:13
145
Jeff Evanciew (Whitesboro) maj dec Curtis Fuller (Gouverneur) 10-0
152
Zach Cummings (Gouverneur) pin Tristan Perry (Whitesboro) :23