CHENANGO FORKS 66 SYRACUSE 18
January 27, 2018 @ Red Devil Duals
160
Nathaniel Valla (Chenango Forks) fft
170
Abednego Johnson (Syracuse) dec Bradley Needles (Chenango Forks) 9-7
182
Jeremiah Allen (Chenango Forks) fft
195
Mykle Thomas (Syracuse) dec Braxton Stout-Moran (Chenango Forks) 4-0
220
Lucas Scott (Chenango Forks) fft
285
Calvin Young (Syracuse) pin Tyler Truesdail (Chenango Forks)
099
Tyler Ferrara (Chenango Forks) fft
106
Sidali Muhamed (Syracuse) fft
113
Dylan Eggleston (Chenango Forks) fft
120
Logan Gumble (Chenango Forks) pin Ben Williams (Syracuse) 28:00
126
Kristopher Borelli (Chenango Forks) fft
132
Triniti Arnold (Chenango Forks) fft
138
Daniel Flynn (Chenango Forks) pin Jose Arocho (Syracuse)
145
Lee Abbey (Chenango Forks) fft
152
Nate Gabriel (Chenango Forks) fft