CHENANGO FORKS 56 CHENANGO VALLEY 22
January 9, 2019 @ Chenango Forks
113
Dylan Furman (Chenango Forks) dec Dominic Napoli (Chenango Valley) 8-3
120
Zander Arnold (Chenango Forks) fft
126
Dylan Eggleston (Chenango Forks) fft
132
Gavin Secoolish (Chenango Forks) tf Richard Champion (Chenango Valley) 20-3 4:34
138
Logan Gumble (Chenango Forks) pin Joshua Champion (Chenango Valley) 1:53
145
Nathan Lehr (Chenango Valley) fft
152
Colsten Volpe (Chenango Valley) maj dec Victor Arciolla (Chenango Forks) 9-0
160
Brady Hope (Chenango Valley) fft
170
Nathan Aylward (Chenango Valley) pin Lee Abbey (Chenango Forks) 3:24
182
Jeremiah Allen (Chenango Forks) pin Anthony Holt (Chenango Valley) 0:30
195
Bradley Needles (Chenango Forks) pin Elton Richards-Follette (Chenango Valley) 1:45
220
Lucas Scott (Chenango Forks) fft
285
Hunter Gibbore (Chenango Forks) fft
099
Tyler Ferrara (Chenango Forks) fft