CHENANGO FORKS 51 CHENANGO VALLEY 30
January 10, 2018 @ Chenango Valley
285
Hunter Gibbore (Chenango Forks) pin Shane Follette (Chenango Valley) 0:40
099
Tyler Ferrara (Chenango Forks) pin Dominic Napoli (Chenango Valley) 1:27
106
Zander Arnold (Chenango Forks) fft
113
Dylan Eggleston (Chenango Forks) fft
120
Dan Tester (Chenango Valley) fft
126
Nathan Lehr (Chenango Valley) maj dec Gavin Secoolish (Chenango Forks) 11-1
132
Kristopher Borelli (Chenango Forks) dec Derek Goga (Chenango Valley) 7-5
138
Daniel Flynn (Chenango Forks) pin Dominic Mastronardi (Chenango Valley) 1:38
145
Colsten Volpe (Chenango Valley) dec Lee Abbey (Chenango Forks) 3-0
152
Brady Hope (Chenango Valley) pin Nathaniel Valla (Chenango Forks) 3:34
160
Nathan Aylward (Chenango Valley) tf Bradley Needles (Chenango Forks) 17-2 5:24
170
Jeremiah Allen (Chenango Forks) fft
182
Darian Henry (Chenango Valley) pin David Moore (Chenango Forks) 1:55
195
Braxton Stout-Moran (Chenango Forks) pin Trenton Gates (Chenango Valley) 3:01
220
Lucas Scott (Chenango Forks) fft