CHENANGO VALLEY 51 CHENANGO FORKS 27
December 22, 2016 @ Chenango Forks
099
Logan Gumble (Chenango Forks) pin Dominic Napoli (Chenango Valley) 1:46
106
Gavin Secoolish (Chenango Forks) fft
113
Richard Champion (Chenango Valley) fft
120
Nathan Lehr (Chenango Valley) tf Dylan Eggleston (Chenango Forks) 15-0
126
Caleb Wiggins (Chenango Valley) pin Jacob Bogue (Chenango Forks) :41
132
Victor Arciolla (Chenango Forks) dec Colsten Volpe (Chenango Valley) 8-6
138
Derek Goga (Chenango Valley) maj dec Robert Bartelucci (Chenango Forks) 15-4
145
Nathan Aylward (Chenango Valley) pin Lee Abbey (Chenango Forks) 3:37
152
Brady Hope (Chenango Valley) pin Nathaniel Valla (Chenango Forks) 2:28
160
Braxton Stout-Moran (Chenango Forks) pin Kobe Parks (Chenango Valley) 1:25
170
Trenton Gates (Chenango Valley) fft
182
Nate Aurelio (Chenango Valley) dec Lucas Scott (Chenango Forks) 5-4
195
Chris Polhamus (Chenango Forks) fft
220
Jack Riegal (Chenango Valley) pin Zane Burns (Chenango Forks) 4:25
285
Will Blewett (Chenango Valley) dec Hunter Gibbore (Chenango Forks) 7-6