ODESSA-MONTOUR 36 THOMAS A EDISON 34
December 12, 2017 @ Odessa-Montour
195
Antonio Steinhauer (Thomas A Edison) maj dec Samuel Clugstone (Odessa-Montour) 8-0
220
Brandon Snyder (Thomas A Edison) fft
285
Dylan Houseknecht (Odessa-Montour) pin Simone Hapeman (Thomas A Edison) :28
099
No Match
106
No Match
113
Angelo Steinhauer (Thomas A Edison) pin Thomas Rumpff (Odessa-Montour) :52
120
Josiah Lynch (Odessa-Montour) pin Michael Brown (Thomas A Edison) 3:22
126
Anthony Micheler (Thomas A Edison) fft
132
Tyler Lewis (Thomas A Edison) fft
138
Andrew Hartford (Odessa-Montour) fft
145
Colin Haag (Odessa-Montour) pin Mike Condon (Thomas A Edison) 1:53
152
Keagan Mawhir (Thomas A Edison) pin Joshua Beckley (Odessa-Montour) :30
160
No Match
170
Daniel Minnier (Odessa-Montour) pin Alex Alverson (Thomas A Edison) 1:05
182
Jeremiah Lynch (Odessa-Montour) pin Jonathon Shirley (Thomas A Edison) :16