THOMAS A EDISON 30 MARATHON 29
December 6, 2017 @ Marathon
132
Nash Vincent (Marathon) tf Anthony Micheler (Thomas A Edison) 17-1
138
Tyler Lewis (Thomas A Edison) maj dec Dan McDonald (Marathon) 10-1
145
Mike Wales (Marathon) pin Mike Condon (Thomas A Edison) 4:45
152
Larry Barned (Marathon) fft
160
Bruce Storey (Marathon) dec Keagan Mawhir (Thomas A Edison) 10-3
170
Chris Barned (Marathon) pin Alex Alverson (Thomas A Edison) 4:30
182
Jonathon Shirley (Thomas A Edison) fft
195
Antonio Steinhauer (Thomas A Edison) fft
220
Brandon Snyder (Thomas A Edison) tf Evan Ticknor (Marathon) 16-1
285
Eric Harris (Thomas A Edison) pin Parker Brown (Marathon) 2:34
120
Angelo Steinhauer (Thomas A Edison) dec Ethan Morrison (Marathon) 10-4
126
Larry Renfer (Marathon) dec Tyler Goff (Thomas A Edison) 8-3