MECHANICVILLE-STILLWATER 57 TAMARAC 27
January 5, 2017 @ Tamarac
285
Dan Hayner (Mechanicville-Stillwater) pin Bradlee Bugbee (Tamarac) 1:49
099
Alex Motta (Mechanicville-Stillwater) pin Torin Bishop (Tamarac) 4:26
106
Hunter Yearsley (Tamarac) dec Sam Pisculli (Mechanicville-Stillwater) 11-6
113
Riley Retell (Tamarac) fft
120
Frank Darwak (Mechanicville-Stillwater) pin Nate Yetto (Tamarac) 0:40
126
Richie Latimer (Mechanicville-Stillwater) fft
132
Daniel Motta (Mechanicville-Stillwater) dec Bobby Treshock (Tamarac) 7-1
138
Billy Callahan (Mechanicville-Stillwater) pin Mike Kowalchyk (Tamarac) 0:42
145
Brandon Reynolds (Tamarac) pin Nathan Cook (Mechanicville-Stillwater) 1:22
152
Matthew Fox (Tamarac) pin Cody Gaudette (Mechanicville-Stillwater) 1:59
160
Thomas Nolan (Mechanicville-Stillwater) fft
170
Fritz Sheffler (Tamarac) pin Tim Armstrong (Mechanicville-Stillwater) 1:09
182
Sam Crowley (Mechanicville-Stillwater) pin Jack Mays (Tamarac) 0:22
195
Justyn Kovalsky (Mechanicville-Stillwater) fft
220
Michael Gaudette (Mechanicville-Stillwater) fft