SHENENDEHOWA 61 NISKAYUNA 15
January 7, 2015 @ Shenendehowa
138
Eoghan Sweeney (Niskayuna) dec Kevin Guardino (Shenendehowa) 9-4
145
Danny Degennero (Shenendehowa) fft
152
Ryan Betts (Shenendehowa) fft
160
Jesse Porter (Shenendehowa) pin Jon Hyatt (Niskayuna) :17
170
Anthony DiNallo (Shenendehowa) pin Jason Perreault (Niskayuna) 3:12
182
Kevin Parker (Shenendehowa) tf Jeffrey Perrault (Niskayuna) 16-0
195
Dustin Bruhns (Shenendehowa) dec Ethan Myers (Niskayuna) 7-0
220
Khaleed Abdoun (Niskayuna) pin Cody Bryans (Shenendehowa) 2:51
285
Jordan Gougler (Shenendehowa) fft
099
James Murphy (Niskayuna) dec Cody Deuel (Shenendehowa) 7-3
106
Nick Lampman (Shenendehowa) pin John Dempsey (Niskayuna) :52
113
Nick Hotaling (Shenendehowa) fft
120
Dietrich Hartman (Shenendehowa) tf Thomas Minahan (Niskayuna) 16-0
126
Jake McGrail (Shenendehowa) pin Riaz Rao (Niskayuna) :57
132
Santi Herman (Niskayuna) dec Kieran Kaufman (Shenendehowa) 2-1