GROTON 61 THOMAS A EDISON 18
December 5, 2018 @ Groton
099
Kris Willard (Groton) fft
182
Kyle Gombas (Groton) fft
195
Antonio Steinhauer (Thomas A Edison) fft
220
Brandon Snyder (Thomas A Edison) fft
170
Jaden Howell (Groton) fft
120
Brennan Brockway (Groton) pin Jordon Taylor (Thomas A Edison) 1:17
113
Kyle Willard (Groton) fft
106
No Match
126
Darian Mitchell (Groton) dec Angelo Steinhauer (Thomas A Edison) 6-5
132
Jeter Neff (Groton) pin Tyler Goff (Thomas A Edison) 1:12
138
Nick Radley (Groton) maj dec Michael Brown (Thomas A Edison) 11-0
145
Tyler Lewis (Thomas A Edison) pin Shane Smith (Groton) 1:12
152
Anthony Rotunda (Groton) fft
160
Reese Lockwood (Groton) fft
285
Demetry Brooks (Groton) fft