CHENANGO VALLEY 43 ODESSA-MONTOUR 42
January 8, 2019 @ Odessa-Montour
182
Tristian Harrington (Odessa-Montour) fft
195
Joshua Beckley (Odessa-Montour) pin Elton Richards-Follette (Chenango Valley) 4:35
220
Josh Bravo (Odessa-Montour) fft
285
Dylan Houseknecht (Odessa-Montour) fft
099
Trevor Cortright (Chenango Valley) fft
106
Dominic Napoli (Chenango Valley) fft
113
No Match
120
Emma Bradshaw (Odessa-Montour) fft
126
Jaden Smith (Odessa-Montour) fft
132
Joshua Champion (Chenango Valley) pin Andrew Hartford (Odessa-Montour) 3:07
138
Nathan Lehr (Chenango Valley) pin Josiah Lynch (Odessa-Montour) 0:54
145
Colsten Volpe (Chenango Valley) fft
152
Colin Haag (Odessa-Montour) pin Joshua Champion (Chenango Valley) 0:45
160
Brady Hope (Chenango Valley) fft
170
Nathan Aylward (Chenango Valley) fft