ODESSA-MONTOUR 51 THOMAS A EDISON 6
December 17, 2014 @ Odessa-Montour
285
Ian Hradisky (Odessa-Montour) fft
099
Andrew Hartford (Odessa-Montour) pin Tyler Lewis (Thomas A Edison) 3:56
106
No Match
113
Colin Haag (Odessa-Montour) fft
120
Bill Bacon (Odessa-Montour) fft
126
Joseph Rorick (Odessa-Montour) pin Jack Bates (Thomas A Edison) 2:50
132
Jeremiah Holley (Odessa-Montour) pin Travis Wheeler (Thomas A Edison) 1:32
138
No Match
145
DJ Morrell (Odessa-Montour) dec Emily Root (Thomas A Edison) 8-7,SV-1
152
No Match
160
John Kuparinen (Odessa-Montour) pin Corbin Barchet (Thomas A Edison) 1:48
170
Jaevon King (Thomas A Edison) pin Shawn Minnier (Odessa-Montour) 1:30
182
No Match
195
No Match
220
Joe Wright (Odessa-Montour) fft