CHENANGO VALLEY 58 WHITNEY POINT 27
January 14, 2016 @ Chenango Valley
120
Caleb Wiggins (Chenango Valley) pin Colton Watson (Whitney Point) 1:46
126
Jacob Lehr (Chenango Valley) pin Weston Underwood (Whitney Point) 0:43
132
Derek Goga (Chenango Valley) pin YaMeek Kendrick (Whitney Point) 0:35
138
Brady Hope (Chenango Valley) pin Zachary Tyler (Whitney Point) 1:44
145
Nathaniel Grubham (Whitney Point) pin Nathan Aylward (Chenango Valley) 2:53
152
Steve Alyward (Chenango Valley) pin Josh Tyler (Whitney Point) 4:22
160
Arthur Lynch (Whitney Point) pin Kobe Parks (Chenango Valley) 1:33
170
Dylan Dunham (Whitney Point) dec Nick Pert (Chenango Valley) 11-4
182
Hunter Jordan (Whitney Point) pin Trenton Gates (Chenango Valley) 0:54
195
Nate Aurelio (Chenango Valley) maj dec Mikhail Zudoffsky (Whitney Point) 10-0
220
Garrett Miller (Chenango Valley) fft
285
Kaylib Holbert (Whitney Point) fft
099
Nathan Lehr (Chenango Valley) pin Brennan Roe (Whitney Point) 1:50
106
Elijah Williams (Chenango Valley) fft
113
Jake Aurelio (Chenango Valley) fft