GROTON 51 CHENANGO VALLEY 28
December 13, 2019 @ Matt Fedish Memorial Dual Tournament
195
Austin Batzer (Groton) fft
170
Anthony Holt (Chenango Valley) fft
182
Donovan Mitchell (Groton) pin Elijah Davies (Chenango Valley) 1:06
120
Dominic Napoli (Chenango Valley) pin Sabyn Mahannah (Groton) 0:37
113
Kris Willard (Groton) dec Ethan Randis (Chenango Valley) 14-12
106
No Match
099
Trevor Cortright (Chenango Valley) fft
220
Elton Richards-Follette (Chenango Valley) pin Austin Jacobs (Groton) 1:12
126
Kyle Willard (Groton) fft
132
Isaac Allen (Groton) fft
138
Jeter Neff (Groton) fft
145
Joe Bishop (Groton) fft
152
Demetrion Tetreault (Groton) fft
160
Colsten Volpe (Chenango Valley) maj dec Anthony Rotunda (Groton) 10-2
285
Demetry Brooks (Groton) pin David Moore (Chenango Valley) 0:28