2018-19 REBEL DUALS

TEAM SCORES

1
Camden
5-0
2
Jordan-Elbridge
4-1
3
Canton
3-2
4
Oswego
1-4
 
APW/Pulaski
1-4
 
Moravia
1-4

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5